Žít do poslední chvíle - s co nejlepší péčí a podporou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Sub-projekt tohoto názvu, zaměřený na zlepšení kvality péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění v ČR prostřednictvím podpory zvyšování kvality péče a zvýšení informovanosti a podpory umírajících pacientů i pečujících osob, získal grant ve výši 3 803 224,- Kč z Programu Zdraví (Program Zdraví obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce grant celkem 11,18 mil. CHF). Aktivity projektu, jehož realizátorem je TŘI, obecně prospěšná společnost, začaly v roce 2014. Projekt zahrnuje např. přípravu a realizaci kampaně „Nejste na to sami“, přípravu manuálu a instruktážního videa pro osoby pečující o pacienty v terminálním stadiu onemocnění a zpracování studie „Výzvy pro lůžkovou hospicovou péči v ČR“, která bude v budoucnu sloužit jako podklad pro zpracování strategie rozvoje hospicové péče v České republice. Projekt by měl být dokončen do 30.9.2016.

V říjnu 2015 byla v rámci projektu spuštěna 2. část kampaně Nejste na to sami. Na www.nejstenatosami.cz naleznete mnoho cenných rad a kontaktů ohledně hospicové péče. Funguje zde i videovzkazovník umožňující sestavit a poslat krátký vzkaz, že nám na někom záleží a vyjádřit tak slova, která se běžně nevyslovují.

Dokumenty ke stažení