PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? Tematické kurzy pro rodinné pečující (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života se ve dnech 25. a 26. 9.2015 konají v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6 tematické kurzy pro rodinné pečující. Projekt je zaměřen na opomíjenou skupinu - laické pečující o geriatricky nemocné a také o nemocné v terminálním stádiu, a to prostřednictvím vytvoření a realizace výukových kurzů, založením celorepublikové Společnosti pro podporu laických pečovatelů, podpory call centra a poradenského portálu, výrobou instruktážních videí a dalších aktivit.

Projekt získal grant ve výši 3 527 082,00 Kč z Programu Zdraví. Program Zdraví, jehož Zprostředkovatelem je Ministerstvo Zdravotnictví, obdržel grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 11,18 mil. CHF a umožní realizaci 54 vybraných projektů.

Další informace o tematických kurzech naleznete v přihlášce: Přihláška - Tematické kurzy pro rodinné pečující - Praha 25. a 26. 9. 2015 (.DOCX, 168 kB)