Konference Programu Inostart o dosavadním průběhu Programu

oddělení 7401 - Komunikace s médii
oddělení 7401 - Komunikace s médii

Vydáno

Aktualizováno 8. 6. 2015
  • Zveřejněn program konference, prezentace z konference a informační leták k Programu Inostart
  • Zveřejněny fotografie z konference
  • Zveřejněn záznam z konference

Tisková zpráva MF ze dne 2. června 2015 - Konference Programu Inostart

  • Dne 2. června 2015 se v budově Novoměstské radnice v Praze uskutečnila konference Programu Inostart, který je podporován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
  • Cílem konference bylo informovat odbornou veřejnost a zástupce médií o dosavadním průběhu Programu (poskytuje úvěry a poradenské služby pro inovační projekty začínajících firem) a o finančních zdrojích, které jsou nadále k dispozici pro podporu inovativních projektů malých a středních firem na území České republiky. Konference se zúčastnil velvyslanec Švýcarské konfederace v Praze, pan Markus-Alexander Antonietti, vedoucí sekce Contribution to EU Enlargement Švýcarské státní kanceláře pro hospodářské záležitosti, pan Hugo Bruggmann, zástupci Ministerstva financí – Národní koordinační jednotky programu, Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce, Ministerstva průmyslu a obchodu, Českomoravské záruční a rozvojové banky, České spořitelny, firem, jež získaly prostředky z Programu Inostart a institucí podílejících se na podpoře malého a středního podnikání a inovací.
  • Celková alokace Programu Inostart je 10 mil. CHF (cca 250 mil. Kč). V rámci odsouhlasených projektů byly podepsány úvěrové smlouvy ve výši cca 155 mil. Kč.
  • Program švýcarsko-české spolupráce poskytl celkem České republice 109,78 mil. CHF.
  • Další informace o Programu Inostart:

 


 

Dokumenty ke stažení:

Program

Prezentace

Leták

 


Záznam z konference Programu Inostart

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z konference Programu Inostart, která se konala dne 2. června 2015 v prostorách Novoměstské radnice v Praze. 

Náhled videa - Konference Programu Inostart o dosavadním průběhu Programu

Přehraj video

Spustit video