Odborníci v Ostravě diskutovali o hospicové péči

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 17.3.2015 se konala v Ostravě Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče pořádaná Charitou Ostrava. Konference se zúčastnilo celkem 280 účastníků, především zástupců nemocnic, lůžkových a mobilních hospiců a pracovníků samosprávy na úrovni města a kraje. Mezi vystupujícími lektory byli i zahraniční hosté ze Švýcarska a Rakouska.

Konference představuje jednu z aktivit projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“ (výše grantu 2 065 464 Kč, období realizace 12/2013 – 11/2015), který je financován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu „Zdraví“, jehož administrativu zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Fotogalerii z konference naleznete na webu: http://ostrava.caritas.cz/galerie/mezinarodni-konference-paliativni-a-hospicove-pece-17-3-2015/.

Dokumenty ke stažení