Reliéf – Pracovní cesta do Albánie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci projektu Reliéf se v rámci služebních cest uskutečnila cesta do Albánie, jejímž cílem bylo představení projektu, praktická ukázka provádění mechanoskopických expertíz a diskuse o možnosti aktivního zapojení zahraničních partnerů do provozu kriminalistické sbírky. Projekt Reliéf je zaměřen na mechanoskopickou expertní činnost prováděnou na povrchu slisovaných drog, s cílem vytvoření celosvětové kriminalistické sbírky. .

Ve dnech 20. - 23. května 2014 se v rámci projektu Reliéf z Programu švýcarsko – české spolupráce uskutečnila první ze série zahraničních služebních cest, jejichž cílem je jak představení samotného projektu, tak praktické ukázky provádění mechanoskopických expertíz v rámci případů trestních řízení dle příslušných právních úprav jednotlivých států a zejména pak projednání možností aktivního zapojení konkrétních zahraničních partnerů do provozu kriminalistické sbírky.

Projekt Reliéf, který realizuje Národní protidrogová centrála SKPV ve spolupráci s Oddělením koncepce a strategické koordinace Policejního prezídia ČR a Kriminalistickým ústavem Praha v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce, je zaměřen na mechanoskopickou expertní činnost prováděnou na povrchu slisovaných drog, s cílem vytvoření celosvětové kriminalistické sbírky.

Během služební návštěvy Albánie představili zástupci české policie albánským kolegům, z řad vedoucích představitelů Policejního prezidia Albánie, vedení Útvaru pro boj s organizovaným zločinem a zástupců Kriminalistického ústavu, hlavní myšlenky projektu a zkušenosti s jeho využitím v praxi. Na kriminalistickém ústavu v Tiraně byla, v souladu s povolením albánské prokuratury, společně s protidrogovými experty Albánie provedena instruktážní mechanoskopická expertíza na zadržených zásilkách heroinu. Albánie se stala první zemí, která umožnila na svém území prezentaci metody projektu Reliéf.

V rámci společného jednání poté zhodnotili zástupci albánské policie metodu projektu Reliéf jako velice přínosnou pro dokazování trestné činnosti spojené s nelegálním obchodem slisovaných zásilek drog a pro prohloubení mezinárodní spolupráce. Zároveň v této souvislosti konstatovali, že na základě předaných zkušeností jsou jejich specialisté z příslušného oboru schopni samostatně provádět mechanoskopické expertízy. Ředitelem kriminalistického ústavu byla delegace policistů z České republiky ubezpečena o zájmu Albánie o aplikaci této nové metody do praktické činnosti protidrogových specialistů a aktivním zapojení při vkládání dokumentovaných reliéfů do mezinárodní kriminalistické sbírky.