Aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s účinností od 15.11.2015

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní koordinační jednotka zveřejňuje aktualizaci Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s účinností od 15.11.2015. Aktualizace dokumentu byla provedena v souvislosti s vývojem implementace Programu a s novelou zákona č. 218/2000 Sb.

V Metodice byly provedeny úpravy kapitol Úrok vygenerovaný na účtu NF, Hlášení nesrovnalostí, Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí, apod.

Součástí změn je dále aktualizace jednotlivých pojmů, úkolů zainteresovaných subjektů, administrativních procesů a další úpravy formálního charakteru mající za cíl zpřehlednit nebo zobecnit popisované skutečnosti.

Soubor ke stažení - Metodiky