Závěrečná konference projektu Justiční akademie

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 11. června 2015 se uskutečnila závěrečná konference projektu CH-007 – Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce (výše grantu 1 404 000 CHF).

Konference s názvem „Moderní koncepce vzdělávání odborného personálu aneb rozloučení s projektem“ shrnula realizované aktivity, výstupy a přínosy projektu v rámci koncepce systému vzdělávání odborného aparátu soudů a státních zastupitelství. Jedním z klíčových výstupů projektu jsou katalogy rozvoje lidských zdrojů a vzdělávacích potřeb a e-learningové moduly v rámci tří studijních programů – vstupní vzdělávání, kvalifikační a průběžné vzdělávání a specializační vzdělávání.

Díky projektu bylo rovněž zmodernizováno audiovizuální vybavení přednáškových sálů Justiční akademie v Kroměříži i v Praze. Samotná konference se uskutečnila v Justiční akademii v Hybernské v Praze v přednáškové síni s tzv. videostěnou, které byla rovněž pořízena v rámci projektu.