Workshopy k boji proti terorismu a extremismu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 14. - 16. září a 16. - 18. září 2015 se v Praze uskutečnily dva na sebe navazující workshopy k tématům terorismu a extremismu, realizované v rámci projektu „Posílení ochrany demokratické společnosti před terorismem a extremismem“, který získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 952 000 CHF.

První z workshopů byl zaměřen na problematiku analytického zpracování dat a zúčastnilo se ho 11 expertů v dané problematice z 9 zemí EU a 30 domácích expertů z Policie České republiky.

V rámci druhého navazujícího workshopu zaměřeného více na problematiku vyšetřování terorismu a extremismu se sešlo 10 policistů z EU a 30 domácích specialistů z Policie České republiky.

Oba workshopy byly účastníky hodnoceny pozitivně především díky představení různých pohledů na řešenou problematiku a dále díky navázání kontaktů k potenciální budoucí spolupráci na mezinárodní úrovni.