Švýcarsko-česká spolupráce pro Geopark Ralsko

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 6. 8. 2015 se v Doksech konalo slavnostní zahájení a představení projektu PF211 „Výměna zkušeností a přenos know-how pro udržitelný rozvoj Geoparku Ralsko“. Projekt získal grant z Programu švýcarsko-české spolupráce (13. cyklu Fondu Partnerství) ve výši 1 956 328 Kč a jeho hlavní náplní je výměna zkušeností, které budou využity k rozpracování zásadních strategických a koncepčních dokumentů Geoparku Ralsko a posunou jej blíž k titulu národní geopark ČR, o který Geopark Ralsko usiluje.

Projekt je realizován ve spolupráci se švýcarským Geoparkem Sardona a Univerzitou v Rapperswil a navazuje svým novým tématem – problematikou geoparků - na již 25 leté partnerství mezi Libereckým krajem a švýcarským kantonem St. Gallen. Plánované ukončení projektu je v červnu 2016. Informace o Geoparku Ralsko najdete na http://geoparkralsko.cz.

http://geoparkralsko.cz/projekt/214-vymena-zkusenosti-transfer-know-how-pro-trvale-udrzitelny-rozvoj-geoparku-ralsko

Dokumenty ke stažení