Slavnostního otevření a prohlídka „nového“ domu pro seniory v Sobotíně

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 9. června 2015 se konalo slavnostní otevření rekonstruované budovy Domova pro seniory v Sobotíně v rámci projektu CH-021 (Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku).

Během akce, kterou pořádala Diakonie Českobratrské církve evangelické se střediskem v Sobotíně, která je realizátorem projektu, vyslechli návštěvníci poutavý příspěvek PhDr. Evy Procházková, Ph.D., o významu prostředí pro člověka seniora vycházející z psychobiografického modelu prof. Erwina Böhma, prohlédli si rekonstruovaný dům a měli rovněž příležitost uplatnit svoji invenci a fantazii navržením dalších nápadů k zútulnění prostředí domova pro seniory.

Celkové ukončení tohoto projektu, který získal z Programu švýcarsko-české spolupráce grant ve výši 1 449 430 CH, se očekává v květnu 2016. Projekt je jedním z 10 větších individuálních projektů zaměřených do oblasti zlepšení a humanizace služeb pro seniory, které celkově získaly z Programu švýcarsko-české spolupráce více než 13 mil. CHF. Více informací o projektu Sobotín naleznete na http://www.diakoniecce-sobotin.cz/projekt-nase-cesta/.

Fotografie ke stažení