Slavnostní otevření nově zrekonstruovaného oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 9. 2015
  • Publikace souboru Slavnostní otevření Sanatoria Jablunkov - článek Hutník

Dne 25. srpna 2015 byla úspěšně dokončena rekonstrukce oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v rámci projektu Zkvalitnění ošetřovatelské péče na jednotce ošetřovatelské péče a oddělení léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s. Projekt, jehož cílem je vytvořit kvalitnější podmínky pro poskytování následné péče o seniory na oddělení léčebny dlouhodobě nemocných a jednotce ošetřovatelské péče, zahrnuje potřebné rekonstrukční stavební práce, vybavení interiérovým nábytkem a rehabilitačním přístrojovým vybavením a proškolení ošetřovatelského personálu pro poskytování komplexního programu péče o seniory. Slavnostního otevření zrekonstruovaného oddělení se zúčastnil senátor Petr Gawlas, zástupci švýcarské strany, Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, města Jablunkov a další hosté.

Projekt byl podpořen z Programu Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. Tento program obdržel grant ve výši 11,18 mil. CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce a umožnil přidělit granty více než 50 projektům. Projekt Sanatoria Jablunkov získal grant ve výši 16 966 706,86 Kč. Díky projektu bude aplikován aktivní model přístupu seniorů ke zdravotní péči tj. adekvátní diagnostika — léčba — doléčení — rehabilitace a návrat do domácí péče.

Dokončení projektu je plánováno v prosinci 2015.

Dokumenty ke stažení