Diakonie ČCE otevřela modernizovaný Dům pro seniory s projevy demence

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1.12.2015 se v prostorách Obecního úřadu Petrov nad Desnou uskutečnilo slavnostní setkání při příležitosti otevření rekonstruovaného Domu pro seniory s projevy demence. Diakonie ČCE Sobotín získala v roce 2012 grant 1 449 430 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce na projekt Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku. Tyto prostředky byly určeny na rekonstrukci a vybavení dvou domovů, Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem, na moderní bezbariérový apartmánový typ bydlení pro 1-2 osoby s vlastním hygienickým zázemím, a dále na zavedení nových metod práce se seniory. První rekonstruovaný domov byl otevřen v červnu tohoto roku, kolaudace domu druhého domu proběhla v říjnu 2015. V oblasti zavádění nových metod práce zavedli v Sobotíně modul Práce s biografií klienta, který je součástí v ČR inovativního psychobiografického modelu Prof. Erwina Böhma. Tento model je zaměřen na podporu schopnosti sebepéče a na způsoby, jak pomoci oživení zájmu seniorů tyto schopnosti co nejdéle uchovat či je dokonce navrátit. Jedním z terapeutických nástrojů této metody je samo prostředí ve kterém senioři žijí a které si zařizují ke svému obrazu. Dokončení všech aktivit projektu se předpokládá v červnu 2016.

Fotografie z akce jsou v příloze. Další informace o životě seniorů v domově jsou k dispozici na webových stránkách www.diakoniecce-sobotin.cz .