Slavnostní otevření Domova Harmonie Diakonie Vsetín

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Nově zrekonstruovaný domov pro seniory na vsetínském sídlišti Ohrada slavnostně otevřela v pondělí 24. srpna Diakonie Vsetín. Při této příležitosti se sešla řada významných hostů a více jak dvě stovky návštěvníků, kteří měli možnost si nově zrekonstruovaný objekt prohlédnout. Projekt Domov Harmonie získal grant 1 548 205 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce. Projekt zahrnuje stavební práce – nástavbu horního patra budovy a tím zvýšení kapacity domova, rekonstrukci a úpravy stávajících prostor včetně vybudování nového výtahu a tím zajištění bezbariérovosti domova, nové metody práce se seniory (basální stimulaci, taneční a reminiscenční terapii), a dále i aktivity vedoucí k aktivní spolupráci lokálních institucí s domovem a podporu komunikace mladé generace (školy, školky) s klienty domova.

V rámci projektu došlo rovněž k navázání spolupráce se švýcarským partnerem Stiftung Diakoniewerg Neumünster – Schweizerische Pflegerinnenschule, jejíž přínos zástupci Diakonie velice ocenili a jež se dále úspěšně rozvíjí na širší úrovni. Projekt Domov Harmonie je jedním z 10 individuálních projektů, které získaly z Programu švýcarsko-české spolupráce grant v celkové výši 13 052 423 CHF.

Dokumenty ke stažení