Mezinárodní konference „Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě“ (Pozvánka)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 3. 11. 2015 se v Praze bude konat mezinárodní konference věnující se tématu sexuality osob s handicapem a sexuální asistencí. Přednášejícími budou čeští a rovněž zahraniční odborníci ze Švýcarska a Německa. Projekt zahrnuje zejména výměnu zkušeností se švýcarským partnerem Institut zur Selbst-Bestimmung Behinerter( ISBB) Curych, workshopy a mezinárodní konferenci. Byl zahájen koncem roku 2014 a jeho celkové dokončení se předpokládá do konce roku 2015. Projekt je jedním z celkově 104 projektů podpořených v rámci Fondu Partnerství.

Přihlásit se na konferenci je možné do 28. 9. 2015 dle instrukcí v přiložené informaci.

Dokumenty ke stažení