Spolupráce technických škol

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 28. 5. 2015 proběhla v Praze, v prostorách Střední školy technické, Praha 4, Zelený pruh 1294, závěrečná konference projektu „Mezinárodní partnerství technických škol II“. Tento projekt, který získal grant ve 12. kole Fondu Partnerství, podpořil spolupráci mezi Střední školou technickou v Praze a švýcarskou školou Berufs und Weiterbildungszentrum bzb Buchs (BZ Buchs), jejíž tradice sahají až do roku 1900. Projekt byl již druhým projektem tohoto žadatele podpořeným Fondem Partnerství. Poprvé to byla spolupráce s Ecole Technique - Ecole des Métiers de Lausanne, která získala grant v 5. kole.

Celkově byl žadateli pro realizaci obou projektů přidělen grant ve výši 2 691 257 Kč. Projekt spolupráce s BZ Buchs zahrnoval zejména výměnu zkušeností a dobré praxe ve výuce konkrétních oborů, demonstrace švýcarských výukových přístupů v české praxi a komparace výukového procesu včetně porovnání zařízení a vybavení a jeho užití při výuce.

Dokumenty ke stažení