Národní koordinační jednotka pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní koordinační jednotka (NKJ) oznamuje, že celková alokace určená na Fond Partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce je téměř vyčerpána. S ohledem na celkový počet předložených žádostí v rámci 12. kola, NKJ pozastavuje otevřenou výzvu Fondu Partnerství ke dni 28. 1. 2014. 13. kolo v rámci otevřené výzvy Fondu Partnerství pro příjem a hodnocení žádostí bude otevřeno pravděpodobně v termínu 26. 7. 2014.

Bližší informace budou ze strany NKJ uveřejněny na webových stránkách Ministerstva financí nejpozději 14 dní před plánovaným termínem zahájení 13. kola. Důvodem pozastavení otevřené výzvy je vyhodnocení stavu všech realizovaných sub-projektů a sumarizace zbývajících finančních prostředků.

Žádosti, které byly předloženy k 27. 1. 2014, budou posouzeny a hodnoceny standardním způsobem ve stanovených termínech.