Prezentace projektu v rámci vstupního semináře pro manažery okresních soudů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 14. – 15. 10. 2014 se konalo první setkání zástupců okresních soudů v rámci cyklu manažerského vzdělávání organizovaného. Obsah cyklu seminářů je připraven s ohledem na potřeby v oblasti organizačního a personálního řízení. V rámci uskutečněného semináře byl také podrobně představen projekt „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Dokumenty ke stažení