Vyhlášení II. výzvy v rámci Fondu environmentální odbornosti

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 5. 6. 2014 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí jako zprostředkovatel Fondu environmentální odbornosti II. výzvu k předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce. Znění výzvy, Manuál pracovních postupů Fondu environmentální odbornosti, žádost a její přílohy jsou ke stažení na stránce: