Informace Národní koordinační jednotky pro potencionální žadatele Fondu Partnerství

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní koordinační jednotka upřesňuje předchozí informaci ze dne 29. ledna 2014 ohledně 13. kola Fondu Partnerství. Vyhlášení posledního 13. kola se předpokládá koncem září 2014 s konečným termínem pro předkládání žádostí o grant v lednu 2015. Doba realizace projektů bude maximálně 14 měsíců, realizace projektů bude muset být ukončena do konce června 2016, předpokládaný možný termín zahájení projektů (v závislosti na ukončení hodnocení žádostí) bude květen 2015.

Výše uvedené informace jsou předběžné a budou ještě upřesněny v září 2014 na základě projednání se švýcarskou stranou.