Soutěž „Go to e-learning“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve spolupráci se zaměstnanci soudů probíhá pilotní ověření obsahu e-learningových metodik a v rámci pilotního ověření byla dne 1. listopadu vyhlášena soutěž „Go to e-learning“, do které budou zapojeni všichni zaměstnanci, kteří po prostudování metodiky odešlou elektronický dotazník. Bližší informace naleznete na stránkách Justiční akademi www.jacz.cz.

Dokumenty ke stažení