13. kolo výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství v Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí, Zprostředkovatel Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, vyhlašuje dne 3. prosince 2014 13. cyklus otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant z Fondu Partnerství spolufinancovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Cílem Fondu Partnerství je posílení vzájemné spolupráce a partnerství mezi subjekty z České republiky a Švýcarska. Podpořené sub-projekty budou zaměřeny na posílení bilaterálního partnerství, výměnu informací, přenos know-how a dobré praxe mezi českými a švýcarskými subjekty. Podmínkou pro předložení žádosti o grant je realizace sub-projektu se švýcarským partnerem.

Žádosti o grant mohou být předkládány průběžně, konečný termín pro předložení žádostí je 31. března 2015.

Související dokumenty, text výzvy, formulář žádosti vč. příloh, pokyny pro žadatele, případně další dokumenty a formuláře naleznete zde:

 


Dokumenty v anglické verzi