Aktuální informace z prezentace projektu na konferenci AEDUCA

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V rámci 10. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA byl v sekci ICT nástroje ve vzdělávání podrobně prezentován projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“.

Dokumenty ke stažení