Aktualizace Pokynu č.1 NKJ – Oprávněné výdaje projektů Programu švýcarsko-české spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní koordinační jednotka vydala aktualizovaný Pokyn č. 1 Národní koordinační jednotky - Oprávněné výdaje projektů Programu švýcarsko-české spolupráce, který stanovuje základní principy pro oprávněné výdaje v rámci Programu - včetně dokumentu s vyznačenými změnami.
Aktualizovaný Pokyn č. 1 NKJ je platný od února 2014.

Dokumenty ke stažení (Pokyny)