Zahájení výstavby projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 4. 6. 2014 byla za přítomnosti zástupců švýcarské strany, Ministerstva financí ČR - Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce a Ministerstva životního prostředí slavnostně zahájena stavba Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa.

Související informace:

Tato výstavba zajistí kompletní integraci autobusové, železniční, městské hromadné, osobní a pěší dopravy v Uherském Brodě do jednoho dopravního uzlu. Záměr je pokračováním 1. etapy, kterou byla realizace pěší lávky přes železnici v roce 2010.

Dvanáct nových nadkrytých autobusových stání bude bezprostředně navazovat na železniční perón v délce 150 m, parkování pro 74 vozidel bude zajištěno na nově realizovaném parkovišti a zázemí najdou cestující v nádražní budově, kterou České dráhy přislíbily také rekonstruovat. Cestující budou lépe informováni o příjezdech a odjezdech spojů pomocí nového informačního systému.

Prostor před nádražní budovou je navržen jako veřejné prostranství se zelení a dominantní fontánou a orlojem. Přibude zde 41 nových laviček, stání pro 60 jízdních kol a vysazeno bude 24 stromů.

Součástí záměru jsou rovněž demolice některých skladových objektů, přemístění nákladové rampy železnice, rekonstrukce inženýrských sítí, oprava komunikace ulice Pod Valy včetně světelně řízené křižovatky „U Racioly" a osazení celého území zelení a městským mobiliářem.

Realizace výstavby II. etapy dopravního terminálu by měla být ukončena v říjnu 2015. Předpokládané náklady, které původně činily 100 mil. Kč (z toho 15 mil. Kč vlastní zdroje), byly nakonec ve veřejné soutěži na zhotovitele stavby sníženy o zhruba 30 mil. Kč.

Grant na realizaci projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa ve výši 5,5 mil. švýcarských franků byl poskytnut v rámci Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Projekt byl podpořen v rámci druhé tématické oblasti Životní prostředí a infrastruktura, přičemž podmínkou bylo splnění všech požadovaných kritérií pro cíl 3 – zlepšení managementu, bezpečnosti a spolehlivosti komunálních a regionálních systémů veřejné dopravy zaměřený na budování infrastruktury pro veřejnou dopravu, úpravu přednádražních prostor a propojení městské a příměstké veřejné dopravy. Partnery projektu jsou Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED).

Náhled videa - Zahájení výstavby projektu Dopravní terminál Uherský Brod – II. etapa

Přehraj video

Spustit video