Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 9. října 2014 se konal v Táboře za účasti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové VI. Výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR určený pro více než 500 účastníků z oblasti sociálních služeb. Kongresu se zúčastnili i zástupci Národní koordinační jednotky Programu švýcarsko-české spolupráce, kteří při své prezentaci zdůraznili, že v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byly přiděleny granty na realizaci více než 60 projektů v sociální oblasti v celkové výši přesahující 330 mil. Kč.

Související informace

Brožura Programu švýcarsko-české spolupráce: Projekty v sociální oblasti