Aktuální informace z pilotního testování systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 29. 9. – 1. 10. 2014 se uskutečnila celostátní porada personalistů a ředitelů správ krajských soudů a krajských státních zastupitelství. Prezentován byl aktuální stav specializačního programu, který je v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ financován z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Dokumenty ke stažení