Pilotní testování nového systému vzdělávání odborných pracovníků v české justici

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Odborní pracovníci v justici mohou od dubna sledovat a testovat v pilotní verzi nový systém vzdělávání, který je dostupný jim všem v moderní distanční podobě, tzv. e-learningu. Justiční akademie v Kroměříži zpracovává v rámci projektu „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, postupně široký okruh témat ve třech oblastech: vstupního, kvalifikačního a specializačního vzdělávání.

Početný tým odborníků – autorů vzdělávacích textů a lektoři Justiční akademie v Kroměříži ve spolupráci s firmou NET UNIVERSITY z Olomouce vytváří komplexní moderní systém distančního vzdělávání, který je dostupný všem pracovníkům v justici, a to přímo prostřednictvím jejich počítačové sítě (připojením do systému ASJA) tak, že jim umožňuje zlepšovat jejich znalosti i praktické dovednosti snadnou a dostupnou cestou bez dojíždění. Mohou se vzdělávat v čase, který si sami vyberou a který vyhovuje jejich pracovnímu nasazení, v rozsahu, který si sami přizpůsobují jejich aktuálním možnostem.

V současné době je dostupná zatím jen první část připravených témat, jako např.: Pracovně právní minimum pro zaměstnance, Elektronická podatelna soudů a státních zastupitelství, Elektronické dokumenty v soudní praxi pro řešitele, Způsoby doručování soudních písemností, Metodika pro práci na informačním centru, Průvodce při řešení problémů při vyřizování elektronických platebních rozkazů (CEPR), Činnost asistenta soudce - obecná část, Činnost asistenta soudce v civilním I trestním řízení, Pracovně právní minimum pro personalisty, a další. V průběhu následujících týdnů a měsíců budou přibývat další desítky již zpracovávaných témat pro testování v praxi. Projektem „Analýza vzdělávacích potřeb a vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců odborného aparátu soudů a státních zastupitelství“ se tak vyplňuje dlouholetý nedostatek dostupného a komplexního vzdělávání pro odborné pracovníky v justici ČR.

V Praze 14. 5. 2014

Dana Rabiňáková, manažerka projektu
dana.rabinakova@partnersczech.cz