Aktuality

Aktuálně k projektu Program implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví.

ilustrace

Vydáno

Bílovecká nemocnice, a.s., otevřela unikátní Oddělení následné péče

V Bílovecké nemocnici, a.s., bylo dne 3. dubna za účasti vedení Bílovecké nemocnice, a.s., a Moravskoslezského kraje slavnostně otevřeno modernizované Oddělení následné péče. Péče zde bude poskytována v nadstandardních podmínkách, všechny pokoje Oddělení následné péče jsou špičkově vybaveny a pacientům poskytují maximální možný komfort. V rámci projektu bylo rovněž umožněno zvýšení a rozšíření kvalifikace zdravotnického personálu. Při péči o pacienty budou používány nové moderní léčebné a rehabilitační metody.

Vydáno

Zlepšení podmínek pro poskytování zdravotních služeb pro dlouhodobě nemocné občany v Léčebně Gaudium ve Frýdku-Místku

V léčebně Gaudium úspěšně zakončili projekt SRDCE (Soukromí, Rehabilitace, Domov, Comfort, Ergoterapie) podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce, Programu Zdraví. Projekt, který získal dotaci ve výši 19,7 mil. Kč, zahrnoval stavební část, dodávku kompenzačních pomůcek a rehabilitačních přístrojů, školení bazální stimulace a školení terapie a rehabilitace pro zaměstnance léčebny. Program Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví, obdržel z Programu švýcarsko-české spolupráce celkem 280 mil. Kč (11,18 mil. CHF), což umožnilo poskytnutí 57 grantů.

Vydáno

Bílovecká nemocnice má nové Oddělení rehabilitace

Zrekonstruované a zmodernizované Oddělení rehabilitace je připraveno poskytnout pacientům komplexní léčbu v nových prostorách, s novým vybavením i novými metodami. Oddělení poskytne pacientům kompletní fyzioterapeutické a ergoterapeutické ošetření za využití vodoléčby, teploléčby, magnetoterapie, vioforterapie, elektrostimulace. Také přístrojovou tlakovou masáž i individuální léčebný tělocvik na neurofyziologickém podkladě (metoda Brunkow, Bobath koncept pro dospělé, SM systém sloužící k posilování těla pomocí vlastní váhy).

Vydáno

Léčebna v Moravském Berouně prošla rekonstrukcí

Dvě nově rekonstruovaná a modernizovaná oddělení v pavilonu 1 v OLÚ Paseka pracoviště v Moravském Berouně byla slavnostně otevřena v září 2016. Cílem rekonstrukce bylo nejen vybudování ménělůžkových pokojů se sociálním zařízením a tím zlepšení pobytových podmínek pacientů při hospitalizaci, ale i vybudování zázemí pro personál na lůžkových odděleních. Modernizace se týkala také zajištění lepšího vybavení oddělení – např. pořízení polohovacích postelí, které odpovídají stupni mobility a posilují individuální rehabilitační potenciál jednotlivého pacienta.

Vydáno

Hospic na Svatém Kopečku rozšiřuje a zkvalitňuje služby

Dne 20. června 2016 byla slavnostně ukončena realizace sub-projektu Hospic na Svatém Kopečku – rozšíření služeb a zkvalitnění péče. Projekt zahrnoval stavební práce v rámci nichž byla provedena rekonstrukce hlavní budovy a přístavby s vybudováním zázemí pro příbuzné pacientů, bylo zakoupeno speciální vybavení pro pacienty a proběhla odborná školení personálu. Projekt byl podpořen grantem přesahujícím 12,5 mil. Kč z Programu Zdraví, jehož zprostředkovatelem je Ministerstvo zdravotnictví. O projektu informoval občany rovněž Český rozhlas a web Arcidiecézní charity Olomouc.

Vydáno

Konference Pokojné umírání (Pozvánka)

Dne 4. května 2016 se bude v budově Krajského úřadu Libereckého kraje konat konference „Pokojné umírání“. Konference se koná pod záštitou Mgr. Lenky Kadlecové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro resort sociálních věcí, a je jednou z aktivit projektu „Rozvoj geriatrické a paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb“ realizovaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Vydáno

Výměna švýcarsko-českých zkušeností v oblasti zdravotní a paliativní péče

Ve dnech 23.-26. února 2016 se uskutečnila studijní cesta českých odborníků do Švýcarska. Cesta, jejíž účastníky byli zástupci Ministerstva zdravotnictví, Moravskoslezského kraje, kraje Vysočina a Olomouckého kraje, byla zaměřena především na oblast zdravotní a paliativní péče. Cílem cesty bylo představení zdravotního a sociálního systému Švýcarska, a to jak na federální, tak na kantonální a lokální úrovni, jeho financování a exkurze do několika zařízení nabízejících různé druhy zdravotních služeb.

Vydáno

Konference – péče o nemocné s roztroušenou sklerózou, Dvůr Králové nad Labem, 24.11.2015 (Pozvánka)

Dne 24.11.2015 se v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem koná Konference na téma „Kompletní ošetřovatelská péče o nemocné s roztroušenou sklerózou“. Konference je určena pro střední a nižší zdravotnický personál, pečující rodinu a přátele, pacienty s roztroušenou sklerózou, a ostatní, kteří se o danou problematiku zajímají. Účast na konferenci je bezplatná.

Vydáno

VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, Brno, 8.-9. října 2015

Ve dnech 8.-9.10.2015 se v Brně, v prostorách sídla Veřejného ochránce práv, konala VII. česko-slovenská konference paliativní medicíny, kterou pořádala Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP. Této největší tuzemské konference věnované otázkám péče o nevyléčitelně nemocné pacienty se letos zúčastnilo více než 250 lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků.

Vydáno

Žít do poslední chvíle - s co nejlepší péčí a podporou

Sub-projekt tohoto názvu, zaměřený na zlepšení kvality péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění v ČR prostřednictvím podpory zvyšování kvality péče a zvýšení informovanosti a podpory umírajících pacientů i pečujících osob, získal grant ve výši 3 803 224,- Kč z Programu Zdraví.
V říjnu 2015 byla v rámci projektu spuštěna 2. část kampaně Nejste na to sami.

Vydáno

PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ? Tematické kurzy pro rodinné pečující (Pozvánka)

V rámci projektu Podpora laické péče o geriatricky nemocné a nemocné v závěru života se ve dnech 25. a 26. 9.2015 konají v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 6 tematické kurzy pro rodinné pečující. Projekt je zaměřen na opomíjenou skupinu - laické pečující o geriatricky nemocné a také o nemocné v terminálním stádiu, a to prostřednictvím vytvoření a realizace výukových kurzů, založením celorepublikové Společnosti pro podporu laických pečovatelů, podpory call centra a poradenského portálu, výrobou instruktážních videí a dalších aktivit.

Vydáno

Semináře pro sociální pracovníky a poskytovatele domácí péče

Ve dnech 16. a 23. června 2015 proběhly v Domově sv. Josefa ve Dvoře Králové nad Labem semináře pro sociální pracovníky a poskytovatele sociální péče. Seminářů se zúčastnilo celkem 20 osob, především sociálních pracovníků a personálu v pomáhajících profesích, kteří jsou organizováni v rámci projektu CH.10/2/058 "Zvyšování dostupnosti služeb pro nemocné roztroušenou sklerózou".

Vydáno

Odborníci v Ostravě diskutovali o hospicové péči

Dne 17.3.2015 se konala v Ostravě Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče pořádaná Charitou Ostrava. Konference se zúčastnilo celkem 280 účastníků, především zástupců nemocnic, lůžkových a mobilních hospiců a pracovníků samosprávy na úrovni města a kraje. Mezi vystupujícími lektory byli i zahraniční hosté ze Švýcarska a Rakouska.

Vydáno

Pozvánka na konferenci o paliativní péči

Dne 17. března 2015 se uskuteční mezinárodní konference o paliativní péči, která se uskuteční v rámci aktivit dvouletého projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“. Projekt je financován z Programu švýcarsko-české spolupráce a administrován je Ministerstvem zdravotnictví ČR. Více informací naleznete na adrese...

Vydáno

Informace pro žadatele – Program implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 15. 12. 2014 Výzvu č. 3 k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Předmětem výzvy jsou aktivity zaměřené na dlouhodobou, paliativní a geriatrickou péči, domácí a ošetřovatelskou péči a na zvýšení schopností veřejné správy v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni. Konečný termín pro předkládání žádostí o grant je 28. 2. 2015.