Zdraví

Program, jehož celkový grant činí 11 800 000 CHF, je zaměřen na podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO.

ilustrace