Program implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR - první výzva k předkládání Žádostí o poskytnutí grantu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 1. 11. 2012 vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví výzvu pro předkládání žádostí v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Výzva je otevřená do 31. 1. 2013.

Alokace pro výzvu je 208 500 000 Kč. Podporovány budou následující aktivity:

  • Aktivita I - Modernizace a obnova infrastruktury potřebné k zajištění dostupnosti a kvality péče v rámci zdravotnických zařízení a zajištění zdravotní péče pro osoby dlouhodobě nemocné, v oblasti paliativní a geriatrické péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj).
  • Aktivita II - Modernizace a obnova terapeutických zdravotnických prostředků včetně vybudování technického zázemí pro jejich instalaci a používání za účelem podpory rozvoje domácí ošetřovatelské péče se zvláštním důrazem na oblast geriatrické a paliativní péče v daném geografickém zaměření (Moravskoslezský a Olomoucký kraj).
  • Aktivita III - Podpora institucionálního zajištění nestátního neziskového sektoru v ČR v oblasti zdravotní péče a péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče.

Text výzvy, Příručka pro žadatele a konečné příjemce sub-projektů a další informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví: Evropské fondy / Fondy švýcarsko-české spolupráce 2007-2012 / Výzvy http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/aktualni-vyzvy_6958_2461_8.html