Výzkum a vývoj

Podpora v této oblasti je realizována prostřednictvím Fondu na stipendia SCIEXNMSCH a celkový grant činí 7 000 000 CHF. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců, posílení vědeckého pokroku, inovace ve vědě a posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky.

ilustrace