Aktuality

Aktuálně k projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.

ilustrace

Vydáno

Závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů, Praha, 20.-21.10.2016

V únoru 2011 obdržela Probační a mediační služba (PMS) grant 1 438 266 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce na realizaci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“. Projekt, který realizuje PMS v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych, je v závěrečné fázi realizace. Ve dnech 20.- 21.10.2016 proběhly v rámci realizace projektu dvě konference.

Vydáno

Aliance proti dluhům – jak se zbavit dluhů

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Její založení společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra.

  • Brožura Jak se zbavit dluhů

Vydáno

Workshop Programu pro agresivní a nedbalé řidiče

Dne 7.7.2016 se na ředitelství Probační a mediační služby ČR uskutečnilo druhé supervizní setkání švýcarských a českých lektorů Programu pro agresivní a nedbalé řidiče. Workshopu se zúčastnili experti Probační a sociální služby Kantonu Curych, švýcarského partnera projektu, a Centra dopravního výzkumu, v.v.i., instituce, která je realizátorem Programu v ČR.

Aktualizováno

Workshop Probační a mediační služba

Dne 4. 12. 2014 proběhl workshop s tématem „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“. Workshop byl realizován v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ a jeho účelem bylo předání zkušeností s realizací programu pracovníky Probační a mediační služby (PMS) pracovníkům PMS, do jejichž měst bude program dále rozšířen.

Vydáno

Česko-švýcarská inspirace v Ostravě a Mladé Boleslavi

V rámci projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce, převzala česká Probační a mediační služba know-how od švýcarských kolegů při realizaci nového projektu zaměřeného na řízení pod vlivem alkoholu. Cílem je prevence proti řízení pod vlivem alkoholu.