Modernizace soudnictví

V této oblasti zaměření jsou podpořeny celkem 2 individuální projekty s celkovou výší grantu 2 842 266 CHF. Projekty jsou zaměřené další vzdělávání zaměstnanců soudů a státních zastupitelství, tvorbu a implementaci probačních a resocializačních programů.

ilustrace