Minulé období

Informace o projektech a postupech zajišťující publicitu Programu švýcarsko-české spolupráce I.

ilustrace

Základní informace

Úvodní informace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci Programu švýcarsko-české spolupráce I.

Bezpečnost, stabilita a podpora reforem

Pro realizaci 23 individuálních projektů a Fondu Partnerství byl udělen grant v celkové výši 33 195 908 CHF. Projekty jsou zaměřeny na podporu spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty, zlepšení podmínek pro seniory, oblast prevence a zvládání katastrof, soudnictví a boj proti korupci.

Životní prostředí a infrastruktura

Tato prioritní oblast je zaměřena na modernizaci dopravní infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Celkový přidělený grant činí 31 532 063 CHF a podpoří realizaci šesti individuálních projektů a Fondu environmentální spolupráce.

Podpora soukromého sektoru

Tato prioritní oblast je zaměřena na podporu podnikání finančními nástroji a na efektivní implementaci Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností. Celkový přidělený grant činí 12 000 000 CHF.

Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Tato prioritní oblast je zaměřena na posílení vědeckého potenciálu ČR a spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty a na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni. Celkový přidělený grant činí 18 180 000 CHF.

Speciální alokace

Tato prioritní oblast zahrnuje grant pro realizaci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace a další alokace pro činnosti nezbytné pro celkovou podporu realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (technickou asistenci, prostředky pro přípravu projektů). Celkový přidělený grant činí 14 872 029 CHF.

Publicita

Informace o projektech a postupech zajišťující publicitu Programu švýcarsko-české spolupráce I.

Výzvy

Přehled výzev pro předkládání žádostí o grant v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce I.