Základní informace

Základní informace k projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů-posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti.

ilustrace