Životní prostředí a infrastruktura

Tato prioritní oblast je zaměřena na modernizaci dopravní infrastruktury a zlepšení životního prostředí. Celkový přidělený grant činí 31 532 063 CHF a podpoří realizaci šesti individuálních projektů a Fondu environmentální spolupráce.

ilustrace

Obnova a modernizace základní infrastruktury

V této oblasti je podpořeno 6 individuálních projektů, které umožní výstavbu základní dopravní infrastruktury, jako např. tramvajových tratí a dopravních terminálů. Celkový grant poskytnutý k realizaci projektů činí 30 532 063 CHF.

Zlepšení životního prostředí

V této oblasti je financována činnost Fondu environmentální odbornosti se zaměřením na podporu kapacity plánování ve veřejné správě a zajištění výměny zkušeností v oblasti péče o životní prostředí. Celkový grant činí 2 mil. CHF.