Závěrečné konference projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů, Praha, 20.-21.10.2016

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

V únoru 2011 obdržela Probační a mediační služba (PMS) grant 1 438 266 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce na realizaci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“. Projekt, který realizuje PMS v partnerství s Vězeňskou službou ČR a švýcarským Sdružením pro rozvoj probačních služeb ve východní Evropě a Probační službou kantonu Curych, je v závěrečné fázi realizace.

Ve dnech 20.- 21.10.2016 proběhly v rámci realizace projektu dvě konference.

První z konferencí byla věnována Alianci proti dluhům, tedy odborné platformě, která sdružuje subjekty, které se intenzivně zabývají řešením problémů souvisejících s předlužeností osob, které se ocitají v mnohdy neřešitelné sociální situaci. Experti z Ministerstva financí, Ministerstva Spravedlnosti, Agentury pro sociální začleňování, Kanceláře finančního arbitra a RUBIKON Centra představili pokrok, kterého bylo na poli předluženosti jednotlivců dosaženo. Na konferenci vystoupili také zahraniční hosté. Marjatta Kaurala a Anastasia Lapintie z kanceláře ombudsmana ve Finsku.

Navazující konference představila rozšíření kognitivně behaviorálních programů jako osvědčené metody řešení kriminality mládeže i dospělých, vytvoření komplexního reintegračního programu využitelného jak pro odsouzené ve výkonu trestu odnětí svobody, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty, a o vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Na konferenci vystoupili odborníci z PMS a z partnerských organizací, tedy z Vězeňské služby ČR, RUBIKON Centra, Centra podpory podnikání Praha a Centra dopravního výzkumu.

Další informace a fotografie z obou konferencí jsou k dispozici na https://www.pmscr.cz/novinky/