Iniciativy regionálního rozvoje

V této oblasti zaměření je podpořeno 10 individuálních projektů s celkovou výší grantu 13 052 423 CHF v oblasti zavádění nových metod sociální práce se seniory a Fond Partnerství s celkovým grantem ve výši 5 050 000 CHF se zaměřením na přenos know-how mezi českými a švýcarskými subjekty.

ilustrace

Fond partnerství

Informace k Fondu partnerství v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Přehledy výzev k čerpání, schválené žádosti o grant a další související informace.