Základní informace

Úvodní informace určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci Programu švýcarsko-české spolupráce I.

ilustrace

Základní dokumenty

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“.