Aliance proti dluhům – jak se zbavit dluhů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Její založení společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Na stránkách Aliance www.alianceprotidluhum.cz , jejíž cílem je pomoci dlužníkům i jejich okolí pochopit problém předluženosti a získat základní představu, jak problém dluhů řešit, naleznete komplexní a cenné informace, poradnu, časté otázky a odpovědi, publikace a kontakty na instituce, na které se můžete obrátit pro pomoc ve jednotlivých regionech České republiky.

Mediální kampaň Aliance proti dluhům byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce, a to v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů - posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, na jehož realizaci získala Probační a mediační služba ČR grant v celkové výši 1 438 266 CHF, a který se realizuje v období 2011 – 2016.

Brožura Jak se zbavit dluhů zde ke stažení: Jak se zbavit dluhů (.PDF, 1878 kB)