Rozvoj lidských zdrojů a sociální rozvoj

Tato prioritní oblast je zaměřena na posílení vědeckého potenciálu ČR a spolupráce mezi českými a švýcarskými subjekty a na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni. Celkový přidělený grant činí 18 180 000 CHF.

ilustrace

Výzkum a vývoj

Podpora v této oblasti je realizována prostřednictvím Fondu na stipendia SCIEXNMSCH a celkový grant činí 7 000 000 CHF. Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj vědeckých kapacit jednotlivců, posílení vědeckého pokroku, inovace ve vědě a posílení sítí mezi jednotlivými vědeckými pracovníky.

Zdraví

Program, jehož celkový grant činí 11 800 000 CHF, je zaměřen na podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO.