Speciální alokace

Tato prioritní oblast zahrnuje grant pro realizaci Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace a další alokace pro činnosti nezbytné pro celkovou podporu realizace Programu švýcarsko-české spolupráce (technickou asistenci, prostředky pro přípravu projektů). Celkový přidělený grant činí 14 872 029 CHF.

ilustrace

Blokový grant

Program, jehož celkový grant činí 11 800 000 CHF, je zaměřen na podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO.