Podpora soukromého sektoru

Tato prioritní oblast je zaměřena na podporu podnikání finančními nástroji a na efektivní implementaci Acquis Communautaire v oblasti finančního výkaznictví obchodních společností. Celkový přidělený grant činí 12 000 000 CHF.

ilustrace

Financování malých a středních podniků

Realizace v této oblasti probíhá v rámci individuálního projektu s celkovým grantem 2 000 000 CHF. Cílem projektu je podpora zavádění mezinárodních auditorských standardů ISA, oblast veřejného dohledu nad auditem a posílení vazby mezi daňovou oblastí a účetnictvím.

Zlepšení regulace ve finančním sektoru

Realizace v této oblasti probíhá v rámci individuálního projektu s celkovým grantem 2 000 000 CHF. Cílem projektu je podpora zavádění mezinárodních auditorských standardů ISA, oblast veřejného dohledu nad auditem a posílení vazby mezi daňovou oblastí a účetnictvím.