Úspěšná realizace dosud nejrozsáhlejšího projektu probační a mediační služby

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Měsíčník Ministerstva spravedlnosti informuje o projektu Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti a uvádí rozhovor s vedoucí projektu PaedDr. Jitkou Čádovou.

Projekt zahájený v roce 2011, s předpokládaným termínem dokončení v červnu 2016, získal grant ve výši 1 438 266 CHF. Partnery projektu byly Probační a sociální služba kantonu Curych, Sdružení na podporu rozvoje probačních služeb ve východní Evropě a Vězeňská služba ČR.

Dokumenty ke stažení