Programy

Přehled programů poskytujících finanční pomoc v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce II.

ilustrace

Pomoc migrantům při integraci v České republice

Přispět k systémové změně zapojením všech relevantních aktérů a zlepšit ekonomickou a sociální situaci migrantů. Posílení aktivního zapojení migrantů do komunitního, sociálního a pracovního života společnosti s důrazem na využití kvalifikačního potenciálu cizinců tak, aby našli zaměstnání odpovídající jejich vzdělání a kvalifikaci.

Udržitelný turismus a posílení biodiverzity

Řešení dvou hlavních příčin poklesu biologické rozmanitosti, a to zásahy člověka do ekosystémů (např. fragmentace krajiny) a nadměrné využívání ekosystémů (např. nadměrný turismus) s cílem snížit tlak na funkci ekosystému.