Workshop Programu pro agresivní a nedbalé řidiče

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 7.7.2016 se na ředitelství Probační a mediační služby ČR uskutečnilo druhé supervizní setkání švýcarských a českých lektorů Programu pro agresivní a nedbalé řidiče.

Tento Program, který je v České republice realizován od roku 2013 je jedním z výstupů projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, na jehož realizaci získala Probační a mediační služba ČR grant ve výši 1 438 266 CHF z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Workshopu se zúčastnili experti Probační a sociální služby Kantonu Curych, švýcarského partnera projektu, a Centra dopravního výzkumu, v.v.i., instituce, která je realizátorem Programu v ČR.

Dokumenty ke stažení