Manuály

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 4. 3. 2014
  • Aktualizovaný Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce - únor 2014

Manuály pro Program švýcarsko-české spolupráce

I. Manuál pro zadávání veřejných zakázek  

Národní koordinační jednotka aktualizuje Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Manuál je určen všem subjektům zapojeným do implementace Programu, zejména konečným příjemcům a zprostředkovatelům, kteří v rámci projektů zadávají veřejné zakázky. Manuál stanovuje zejména administrativní postupy při zadávání veřejných zakázek a upravuje pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Manuál je platný od února 2014.

 

II. Manuál pro vyhlašování výzev, předkládání a hodnocení projektů a udělování grantu

 


Pro informaci uvádíme - Archivní dokumenty

Manuál publikovaný dne 5.9.2013
Manuál pro zadavání veřejných zakázek- Program-švýcarsko-české-spolupráce - 2013-08 (.RAR, 1400 kB)

Manuál publikovaný dne 9.3.2010
Manuál pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce (.ZIP, 2000 kB)
Upozornění: Manuál nebyl aktualizován podle novel Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 platných od 15.09.2010. Užití manuálu pro veřejné zakázky vypisované po 15.09.2010, vždy srovnejte s novelami zákona. Text Zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 v úplném znění je dostupný na http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa-aktualni-a-uplne-zneni-z-(1)/ZVZ