Základní dokumenty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 10. 1. 2011
  • Aktualizace dokumentu ke stažení - revize Příloh 1, 2 a 3
  • Aktualizace dokumentu ke stažení - revize Přílohy 1

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“.

Rok 2007

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie“ (dále jen „Rámcová dohoda“) byla podepsána 20.12.2007.

Rok 2008/2009

V říjnu 2008 navrhla švýcarská strana revize Příloh 1, 2 a 3 této „Rámcové dohody“. Jedná se o drobné úpravy v definici pojmů a zpřesnění finančních limitů, které vyplynuly z jednání v rámci přípravy realizace Programu švýcarsko-české spolupráce.

Navržené revize Příloh 1, 2 a 3 byly projednány na pracovní úrovni s příslušnými švýcarskými orgány a vzájemně odsouhlaseny dne 20.2.2009. V souladu s čl. 11, odst.1 „Rámcové dohody“ byly změny projednány a odsouhlaseny vládou ČR (UV ČR č.473 ze dne 20.4.2009).

Hlavní text „Rámcové dohody“ se nemění.

Rok 2010/2011

V květnu 2010 navrhla švýcarská strana, prostřednictvím pověřené Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci (SDC) a Státní kanceláře pro hospodářské záležitosti (SECO), 2. změnu Přílohy 1 „Rámcové dohody“.

Návrh na 2. změnu Přílohy 1 „Rámcové dohody“ odstraňuje horní hranici alokace u jednotlivých prioritních oblastí, upřesňuje cíle prioritní oblasti 1. Bezpečnost, stabilita a podpora reforem - oblasti zaměření 1.4 Posílení institucí a kapacit v boji proti korupci a organizovanému zločinu a doplňuje Přílohu 1 o nový článek 6 – Realokace finančních prostředků.

Navržené změny Přílohy 1 byly projednány na pracovní úrovni s příslušnými švýcarskými orgány a vzájemně odsouhlaseny. V souladu s čl. 11, odst.1 „Rámcové dohody“ byly změny projednány a odsouhlaseny vládou ČR (UV ČR č.718 ze dne 6. 10. 2010). 

Text „Rámcové dohody“, Přílohy 2 a Přílohy 3 se nemění.

Dokumenty ke stažení

český pracovní překlad:

anglická verze: