Příručky pro implementaci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 24. 10. 2016
  • Příručka pro implementaci včetně příloh ke stažení - platná od 12. března 2014.
  • Příručka pro implementaci včetně příloh ke stažení - platná od 12. března 2014 (aktualizováno dne 9. dubna 2014).
  • Příručka pro implementaci včetně příloh ke stažení - platná od 7. srpna 2015 (aktualizováno dne 11. srpna 2015).
  • výměna příloh
  • Příručka pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce - 4. aktualizace platná od 1. srpna 2016
  • Zveřejněno - Upřesnění k Příručce pro implementaci, článek 5.1.1 Podstatné změny v projektu, bod e)

Příručky pro implementaci pro Program švýcarsko-české spolupráce

Upřesnění k běhům lhůt pro udržitelnost a uchovávání dokumentů dle Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce a Oznámení o poskytnutí grantu - ze dne 1.3.2017

 


 

Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce zveřejňuje 4. aktualizaci Příručky pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce. Aktualizace upravuje termíny pro předkládání Závěrečných zpráv projektu (PCR) a Průběžných zpráv o projektu (IR). Platnost 4. aktualizované verze je od 1. srpna 2016.

Dokumenty ke stažení

 


Související informace:

Na základě množících se dotazů vydává Národní koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce upřesnění vztahující se k Příručce pro implementaci Programu švýcarsko-české spolupráce, článku 5.1.1 Podstatné změny v projektu, bod e):