Metodiky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 10. 2015
  • Aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce
  • Aktualizace Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce - od 15.11.2015

Metodiky pro Program švýcarsko-české spolupráce

Metodiky finančních toků a kontroly

Národní koordinační jednotka zveřejňuje aktualizaci Metodiky finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce s účinností od 15.11.2015. Aktualizace dokumentu byla provedena v souvislosti s vývojem implementace Programu a s novelou zákona č. 218/2000 Sb. V Metodice byly provedeny úpravy kapitol Úrok vygenerovaný na účtu NF, Hlášení nesrovnalostí, Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí, apod. Součástí změn je dále aktualizace jednotlivých pojmů, úkolů zainteresovaných subjektů, administrativních procesů a další úpravy formálního charakteru mající za cíl zpřehlednit nebo zobecnit popisované skutečnosti.

 


Pro informaci uvádíme - Archivní dokumenty

Metodika platná od 1.12.2013:
Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce byla upravena z důvodu potřeby její aktualizace o nové skutečnosti vyžádané průběžnou komunikací s donory a praktickými aspekty plynoucími z průběžné implementace projektů. Do Metodiky byly zapracovány zejména následující podstatné úpravy: úpravy postupů finančního řízení, hlášení nesrovnalostí, došlo k přidání nové kapitoly 3.4 - Uvolňování prostředků ze SR příjemcům dotací, apod.
Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce platná od 1.12.2013 (.PDF, 639 kB)

Metodika platná od 1.11.2010:
Metodika finančních toků a kontroly pro Program švýcarsko-české spolupráce platná od 1.11.2010 (.PDF, 635 kB)